Γυναίκες στα Μ.Μ.Ε. WOMEN IN MEDIA ( 1999-2000)

Βασικές δράσεις που προέβλεπε το πρόγραμμα και οι οποίες υλοποιήθηκαν ήταν:
α) Η μελέτη κσι συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την παρουσία των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες εργασίας στα ΜΜΕ.
β) Η σύγκριση και ανταλλαγή στοιχείων με Ευρωπαϊκές Οργανώσεις συναφείς με τα ΜΜΕ και την προώθηση ίσων ευκαιριών.
γ) Η εφαρμογή θετικών δράσεων σε συνεργασία με εθνικούς και διακρατικούς εταίρους με κύριο στόχο την ανάπτυξη του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού στα ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πταγματοποιήθηκαν εθνικές συνεργασίες ( Γεν. Γραμ. Ισότητας – ΕΡΤ – ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – Δίκτυο Ελληνίδων Δημοσιογράφων), διακρατικές συνεργασίες ( RTP, Portugal – Red Europea De Mujeres Periodistas, Spain – Δήμος του Λίβερπουλ), σεμινάρια, τηλεοπτικές εκπομπές και προβλήθηκε η προτεινόμενη πολιτική ισότητας, η οποία παρουσιάστηκε στο τελικό Συνέδριο στις 18 Σεπτεμβρίου 2000 στο Ζάππειο.

Συντονιστής φορέας του προγράμματος ήταν η Ε.Γ.Ε.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ALTENER-RES DISSEMINATION (2000)

΄Ενωση Γυναικών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ένωση Ελληνίδων Διπλωματούχων Μηχανικών, ανέλαβε καμπάνια για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Η καμπάνια αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης της ΕΓΕ σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με κριτήρια «βιωσιμότητας» και «αειφορίας», με στόχο την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών. Για το λόγο αυτό η ΕΓΕ, σε συνεργασία με τα παραρτήματα: Βόλου – Θεσσαλονίκης – Ιωαννίνων - Κω – Ξάνθης και Σπάρτης, οργάνωσε ημερίδες και ζήτησε από τα μέλη της, από όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και από όλους τους πολίτες να ενημερωθούν και να λειτουργήσουν καταλυτικά στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να διευκολυνθούν και να πολλαπλασιαστούν οι εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ώστε να μπορούμε να προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο αύριο.

Γυναίκες Αρχηγοί Μονογενεϊκών Οικογενειών – WOMEN IN S.P.F. (2002)

ο πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2002 με συντονιστή φορέα την ΕΓΕ, εθνικούς εταίρους (Γεν. Γραμ. Ισότητας – Κ.Ε.Θ.Ι. – Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων – ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ – Κοινωνική Αλληλεγγύη) και διακρατικούς εταίρους (University of Wales Swansea, U.K. – Noorderpoortcollege, the Netherlands – RTP, Portugal – Red Europea De Mujeres Periodistas, Spain – Stockholm, Sweden) Σκοπός του προγράμματος η μελέτη και αξιολόγηση των προβλημάτων ανισότητας και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Η ύπαρξη ευρείας διακρατικής συνεργασίας εκτιμάται ότι προβάλλει το θέμα της άρσης των κοινωνικών προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεοτύπων απέναντι στις γυναίκες, που υφίστανται, εξαιτίας της «ιδιομορφίας» της οικογενειακής τους κατάστασης, διακρίσεις στον επαγγελματικό τομέα και συνεπακόλουθα σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνική – οικονομικη δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριελήφθησαν στον Διακρατικό Οδηγό για την Μονογονεϊκότητα, που εκδόθηκε στο τέλος του προγράμματος και παρουσιάστηκαν στο τελικό Συνέδριο που έγινε τον Δεκέμβρη του 2002 στο DIVANI CARAVEL.

Γραφεία Προώθησης στην Απασχόληση, στο πλαίσιο της Κ.Π. – EQUAL (2004-2005)

Μέτρο 2.1. «Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης». Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL είναι μια κοινοτική παρέμβαση που σκοπό έχει, μέσα από μια σειρά από ενέργειες στις χώρες μέλη της, να καταπολεμήσει τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας διάφορες κοινωνικές ομάδες. Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από ανέργους και άτομα ευπαθών ομάδων όπως γυναίκες και άτομα με αναπηρία. Οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες θα στηριχθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και να αντιμετωπίσουν τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Η ΕΓΕ συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος με συντονιστή φορέα την Synergon S.A. Στο τελικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ε.Γ.Ε. και την Ε.Σ.Α.Ε.Α. στις 31 Μαρτίου 2005 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2 ερευνών-μελετών: Επιχειρηματικότητα Γυναικών Επιχειρηματικότητα Ατόμων με Αναπηρία

  • 1
  • 2

DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING