Ν. Αρτάκη – Οκτώβρης 2019

θέμα: "το Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα".

Παραβρέθηκαν τα παραρτήματα Αθήνας, Αχαρνών, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Ηλιούπολης, Φαλήρου, Αρτάκης, Αιγίου, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Βόλου, Θεσσαλονίκης, Γουμένισσας, Καβάλας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Κω.

Στο πρώτο μέρος της Συνδιάσκεψης, το πρωΐ, έγινε το καλωσόρισμα από την Αντιπρόεδρο του παραρτήματος Αρτάκης, κ. Ρούλα Μπατζάνα, την Αντιπρόεδρο Χριστίνα Βογιατζή και την Πρόεδρο της Ε.Γ.Ε. κ. Ντένα Λογιάδου. Παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας και η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Αναγνώστου.

Η ανάπτυξη του θέματος έγινε από τους:

Γιώργο Κριάρα, Οικονομολόγο, με θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις του Δημογραφικού προβλήματος.

Dr. Βύρωνα Κοτζαμάνη,  Δημογράφο με θέμα το Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα - Συνέπειες και λύσεις

Σπύρο Ραπτάκη, πρόεδρο πολυτέκνων Χαλκίδας με θέμα τις νομοθετικές ρυθμίσεις στο παρελθόν και σήμερα

Ζέφη Δημαδάμα με θέμα αποδημία επιστημόνων (brain drain)

Την συζήτηση συντόνισε η κ. Ματίνα Λέτσα

Σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των Παραρτημάτων μας, προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα και προτάσεις:

* Η πληθυσμιακή γήρανση δεν αντιμετωπίζεται, μακροχρόνια τουλάχιστον, με τη μετανάστευση. Σήμερα το 21,3% του πληθυσμού είναι 65+ ετών και η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία οι πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης.

* Το brain drain (ή «διαρροή εγκεφάλων» στα ελληνικά) είναι μία από τις επαχθέστερες κληρονομιές που αφήνει πίσω της η περίοδος των μνημονίων. Η μαζική φυγή ανθρώπων συμβάλει στη δραματική μείωση του πληθυσμού της χώρας με εμφανείς δημογραφικές συνέπειες. Θα πρέπει να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς επίσης αύξηση των κονδυλίων για τη έρευνα και την καινοτομία. Νέες επενδύσεις στην Περιφέρεια και αλλαγή της νοοτροπίας μας, με σκοπό την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των νέων μας.

* Στον τομέα της οικογένειας χρειάζεται ενθάρρυνση για την δημιουργία οικογένειας  από το οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό περιβάλλον.

-  ενίσχυση των επιδομάτων παιδιών από το πρώτο παιδί

- καθιέρωση πριμ απόκτησης τέκνου για μητέρες κάτω των 30 ετών (2000 ευρώ ανά παιδί)
-  ενίσχυση των επιδομάτων τοκετού και όχι μόνο

- διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.  Οι υπάρχουσες μονάδες παιδικών σταθμών πρέπει να ενισχυθούν και να αυξηθούν 

-  υποστήριξη των Δήμων για τη δημιουργία επιπλέον υποδομών παιδικών αλλά και βρεφοκομικών σταθμών που φιλοξενούν παιδιά ηλικίας μέχρι 2,5 ετών

- εισαγωγή νέων δομών, όπως ο θεσμός των βοηθών μητέρων (εκπαιδευμένες γυναίκες που φυλάσσουν στο σπίτι τους 4-5 παιδιά)

- δημιουργία Γραφείου Δημογραφικής Πολιτικής στη Βουλή (στα πρότυπα του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους), το οποίο θα υπάγεται στον Πρόεδρο της Βουλής και θα παρακολουθεί τη δημογραφική κατάσταση της χώρας, καθώς και την υλοποίηση των μέτρων δημογραφικής πολιτικής.

- Για τη εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης να συσταθεί ειδικό Ταμείο Σύστασης Οικογένειας καταβολής εξόδων, που δεν θα έχει εξάρτηση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

- Για τις πολύτεκνες οικογένειες να καθιερωθεί η μοριοδότηση των 2 παιδιών  και αν κριθεί απαραίτητο για σπουδές μεταπτυχιακού τίτλου έχοντας τα προσόντα/ικανότητες να καλύπτονται οι δαπάνες στο σύνολό τους.

* Στον τομέα της υγείας, όλα τα κρατικά νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, να καλύπτουν όλες τις θέσεις παροχής υπηρεσιών, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, φαρμακευτική αγωγή, υπηρεσίες ιατρών /μαιευτήρων. Να δέχονται   τις εγκυμονούσες μητέρες από την πρώτη στιγμή κύησης έως τον τοκετό δωρεάν.

* Στο πλαίσιο της πολιτικής "Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες συνεργασίας / γνώσης", νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει τα εξής:

α. χορήγηση χρηματικών επάθλων σε διακριτικά δίκτυα επιστημονικής - ερευνητικής συνεργασίας και σε προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών που αφορούν στην παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος η υπηρεσίας στην Ελλάδα.

β. δυνατότητα δημιουργίας Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων στα κατά τόπους Επιμελητήρια με στόχο την ενημέρωση, την διευκόλυνση, την πραγματοποίηση και ανάπτυξη των σχεδίων τους και τέλος

γ. τη δυνατότητα ίδρυσης ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων και στην αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

* Στον τομέα της εισροής μεταναστών - προσφύγων, οι καταυλισμοί της ντροπής στους οποίους φιλοξενούνται πρέπει να διαλυθούν και στους ανθρώπους που ζουν τώρα εκεί να δοθεί άδεια προσωρινής διαμονής σε ορισμένο τόπο και άδεια εργασίας και να μεταφερθούν, κατά μικρές ομάδες, σε διάφορες πόλεις της χώρας πλην Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά και εγκατάσταση, ενοίκια και έξοδα διαβίωσης πρέπει να καλυφθούν από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και με πρόσθετα κεφάλαια αν αυτό είναι αναγκαίο.

* Στον τομέα της εργασίας είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις στον αναπτυξιακό νόμο του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος να περιέχει στοιχεία που θα στηρίζουν επιχειρήσεις, τύπου start up, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτόμες και θα δημιουργηθούν από νέους επιστήμονες στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Στόχος θα πρέπει να είναι η αναχαίτιση της μονόπλευρης φυγής και στη θέση της να υπάρξει μια ισορροπημένη αμφίδρομη κινητικότητα επιστημόνων.

* Είναι αναγκαίο να  στηριχθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, τα ερευνητικά έργα, οι ερευνητές, ο  επιστημονικός εξοπλισμός  και η προβολή της επιστήμης στην κοινωνία. 

Επιπλέον έγιναν οι προτάσεις:

* Οι πολυεθνικές και γενικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει θεσμοθετημένα να εξασφαλίζουν την ισότητα στις προσλήψεις και θα πρέπει να ιδρύουν στην επιχείρησή τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την ουσιαστική σύνδεση οικογένειας - εργασίας

* Θα πρέπει να συσταθεί εθνική επιτροπή με την συμμετοχή 3/τέκνων και πολυτέκνων για το Δημογραφικό πρόβλημα

* Οτιδήποτε αφορά ένα προβληματικό παιδί θα πρέπει να στηρίζεται από την πολιτεία

* Θα πρέπει να ξεκινήσει ένας διαθρησκευτικός διάλογος

* Η Γ.Γ.Ι. πρέπει να μείνει στο Υπ. Εσωτερικών

Έγιναν οι ανακοινώσεις:

* Το παράρτημα της Αθήνας θα συμμετάσχει στο φεστιβάλ "Μικρό Παρίσι¨ με θέμα "τα καμπαρέ του κόσμου"

* Το παράρτημα της Δάφνης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Δήμου με θέμα την "έμφυλη βία μέσα από γελοιογραφίες"

* Οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας είναι πλέον υποχρεωτικές (ν. 4604/19). Συνεπώς τα παραρτήματα καλό είναι να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα.

* Τα παραρτήματα Αθήνας, Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μετά από εκλογές έχουν νέες Δ.Ε. Το παράρτημα της Αθήνας δημιούργησε δικό του facebook.

* Το παράρτημα της Κω έκανε έρευνα με ερωτηματολόγιο για το Δημογραφικό. Τα συμπεράσματα έχουν πολύ ενδιαφέρον

.

Ψηφίσματα

Διαβάστηκαν τα ψηφίσματα:

* για την παραμονή της Γ.Γ.Ι. στο Υπ. Εσωτερικών

* για το Δημογραφικό πρόβλημα

* για το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό ρεύμα.


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING