Ψήφισμα της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας για την μετονομασία της Γ.Γ.Ι. και την παραμονή της στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η ισότητα και η Οικογένεια είναι δύο διαφορετικές ενότητες.

Απαιτούν άλλους στόχους, δράσεις, προτεραιότητες.

Η μετατροπή της Γ.Γ.Ι. σε Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αδικεί και υποβιβάζει την Ισότητα.

Η Ισότητα έχει ευρύτερη έννοια. Έννοια που περιλαμβάνει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αυτοδιάθεση του ατόμου, την ελευθερία, την δημοκρατία, την ανάπτυξη. Η οικογένεια, κάτω από όποιο νομικό σχήμα και αν την ορίσεις, αποτελεί ένα από τα υποθέματα της ισότητας.

Η ισότητα, όπως την οραματίστηκε και αγωνίστηκε το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, αφορά την ισότιμη θέση στην κοινωνία ανδρών και γυναικών, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, φυσική κατάσταση, ηλικία. Αφορά την ισότιμη θέση στην εργασία στα Κ.Λ.Α., στα Όργανα που παίρνονται οι αποφάσεις.

Είναι λοιπόν αναγκαίο η Γ.Γ.Ι. να έχει μια ανεξαρτησία, ευελιξία και άμεση επαφή και επικοινωνία με όλους τους φορείς και τα Υπουργεία.


DEVELOPED BY EARTHONWIRE WEBSITE AND DIGITAL MARKETING